[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 


 

ดร.จรินทร์  ถาวรสิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวเอื้อมฟ้า  สายคำอด  
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
   

 


ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าหมาย
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลบุคลากร
กรรมการสถานศึกษา
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
สื่อสารสนเทศ
แบบประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศโรงเรียน

<< กันยายน 2566 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 

 
 

สารสนเทศโรงเรียน >> ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

          โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179  ตำบลวังน้ำเย็น     อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว (เดิมชื่อว่าโรงเรียนบ้านซับคีรี ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 ตำบลเขาฉกรรจ์  อำเภอสระแก้ว  จังหวัดปราจีนบุรี) ก่อตั้งขึ้นโดยชาวบ้าน

วังน้ำเย็นได้ร่วมกันบริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โดยการนำของนายถาวร สุทธิแพน ,นางจันที  ยางนอก ,นายบุญมี  คำเจริญ,นายสำอางค์  ศรีเผือก, นายสุวรรณ สุพัฒน์,นายแสวง  เย็นวัฒนา,นายทอง  โคตรคำ ,นายบุญหนา  มานอก  รวมเป็นที่ดิน  16  ไร่   และได้เริ่มเปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน  พ.ศ. 2515โดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1-4 โดยมีนายมิ่ง  คุณริยา  เป็นครูใหญ่

          ต่อมาครูใหญ่และคณะกรรมการศึกษาของโรงเรียนพิจารณาเห็นว่าบริเวณโรงเรียนคับแคบ (ปัจจุบันคือโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม  สังกัดกรมสามัญศึกษาจึงร่วมกันติดต่อขอบริจาคที่ดินจากชาวบ้านทางด้านทิศเหนือของโรงเรียนซึ่งอยู่ห่างจากที่เดิมประมาณ 20 เส้น  และได้มีผู้มีความประสงค์ที่จะมอบที่ดินให้คือ 1. นายพิเชษฐ์  ฤทธาคณานนท์ จำนวน  20 ไร่  2. นายเทียบ  กฤษฎาเรืองศรี  จำนวน 15  ไร่  3. นายใหญ่   สมจิตร  จำนวน 25  ไร่  4. นายผุย  พรมนอก  จำนวน  10  ไร่  5นายไพโรจน์  นนทศรี  จำนวน  20  ไร่ 6. นายน้อย   เงินจันทร์ จำนวน  15  ไร่  รวมที่ดินในการบริจาคครั้งนี้รวม  105   ไร่

          ต่อมา  .. 2517  ทางโรงเรียนและคณะกรรมการศึกษาได้เสนอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ เพื่อให้ชื่อ สอดคล้องกับหมู่บ้านชื่อว่า  “โรงเรียนบ้านวังน้ำเย็น”  ต่อมาร้อยตรีสมาน  ธีรนิติ  นายอำเภอสระแก้ว (ตอนนั้นขึ้นอยู่กับอำเภอสระแก้ว) ได้ขอให้มูลนิธิการศึกษามิตรภาพไทย - อเมริกัน  มาเปิดแสดงการกระโดดร่มเพื่อหารายได้และมูลนิธิได้นำรายได้มาสร้างอาคารเรียนให้ 1 หลัง   คือ แบบ 017  จำนวน  8  ห้องเรียน

          ปีการศึกษา  2518 - 2519 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนรวมทั้งจากมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกันและทางโรงเรียนได้ถ่ายโอนนักเรียนไปเรียนที่โรงเรียนใหม่ครบทุกชั้นเรียนซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียนชุมชนบ้านวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179

          ในปีการศึกษา 2541 ทางราชการได้จัดให้มีการตั้งโรงเรียนเครือข่ายสหวิทยาเขตมหามงคลขึ้น เพื่อเป็นต้นแบบในการจัดกระบวนการเรียนการสอน อำเภอละ 1 โรงเรียน และโรงเรียนชุมชนบ้านวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนเครือข่ายสหวิทยาเขต (โรงเรียนอนุบาล) ตามประกาศของจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม  .. 2541 เปลี่ยนชื่อเป็น  โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 

          โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179  มีพื้นที่ทั้งสิ้นรวม 101 ไร่  44 ตารางวา  มีอาคารเรียน 7 หลัง  48 ห้องเรียน  อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง  ส้วม 1 หลัง  26 ที่โรงอาคาร 1 หลังเรือนพยาบาล  1 หลัง (สร้างเองห้องสมุด 1 หลัง (สร้างเองโรงฝึกงาน  2 หลัง  บ่อน้ำ  1 ที่  สนามเด็กเล่น  1 แห่ง  โรงจอดรถ  3  ที่   ศาลา  1  หลัง  สนามฟุตบอลมาตรฐานพร้อมลู่วิ่ง 400 เมตร 1 สนาม ลานกีฬาต่อต้านยาเสพติด จำนวน 1 สนาม

          ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179  มีนักเรียนชาย 382 คน  นักเรียนหญิง  349คน  รวมนักเรียน  731 คน   จำนวนห้องเรียน  28 ห้อง  มีจำนวนครูทั้งสิ้น  35   คน   พนักงานบริการ  2  คน

          ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 
สารสนเทศโรงเรียน5 อันดับล่าสุด

      แบบประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศโรงเรียน 24 / ส.ค. / 2566
      สื่อสารสนเทศ 22 / ส.ค. / 2566
      การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 11 / ก.ย. / 2563
      กรรมการสถานศึกษา 27 / ม.ค. / 2556
      ข้อมูลบุคลากร 5 / พ.ย. / 2554


.
l สถิติการใช้งาน l


เริ่มใช้งานเมื่อวันที่ 5/01/2560
WebSite:: https://awm179.ac.th

ระบบเว็บโรงเรียน ฟรีเว็บโรงเรียน หรือเว็บโรงเรียนถูกที่สุด-
Tel :: 0๐๐๐๐๐๐๐๐๐
School E-Mail  ::picassoshop2005@hotmail.com

Webmaster Zone!
• เจ้าหน้าที่จัดการระบบ
• เข้าเช็ค Obec Mail
• Team ! Help Online Support
เว็บโรงเรียน ออกแบบเว็บโรงเรียน
เว็บครู ครู ข่าวการศึกษา การศึกษา วิทยฐานะ