[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 


 

ดร.จรินทร์  ถาวรสิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวเอื้อมฟ้า  สายคำอด  
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
   

 


ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าหมาย
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลบุคลากร
กรรมการสถานศึกษา
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
สื่อสารสนเทศ
แบบประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศโรงเรียน

<< กันยายน 2566 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 ฉบับที่ 13 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
.   นำเสนอเมื่อ 30 / ม.ค. / 2566
 
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 ฉบับที่ 14 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
.   นำเสนอเมื่อ 30 / ม.ค. / 2566
 
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 ฉบับที่ 15 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
.   นำเสนอเมื่อ 30 / ม.ค. / 2566
 
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 ฉบับที่ 16 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
.   นำเสนอเมื่อ 30 / ม.ค. / 2566
 
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 ฉบับที่ 17 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
.   นำเสนอเมื่อ 30 / ม.ค. / 2566
 
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 ฉบับที่ 18 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
.   นำเสนอเมื่อ 30 / ม.ค. / 2566
 
โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid19
วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 ดำเนินการมอบเงินโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid19 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 แก่ผู้ปกครองนักเรียน โดยผู้ปกครองนักเรียนรับเป็นเงินสดจำนวน 200   นำเสนอเมื่อ 14 / ก.ย. / 2564
 
ค่ายคุรุชนคนคุณธรรม 63
นายกล่ำ หาโกสีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 เป็นประธานพิธีเปิด “ค่ายคุรุชนคนคุณธรรม”ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6   นำเสนอเมื่อ 17 / ก.ย. / 2563
 
การนิเทศ นโยบาย จุดเน้น ปี 63
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางทิพย์วรรณ สุวรรณ ศึกษานิเทศก็ชำนาญการพิเศษ ติดตามการดำเนินงาน ตามขอบข่ายการนิเทศ นโยบาย จุดเน้น ปี 2563   นำเสนอเมื่อ 17 / ก.ย. / 2563
 
จิตอาสาร่วมใจพัฒนา
ายกล่ำ หาโกสีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 นำคณะครูเข้าร่วมโครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอวังน้ำเย็น เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น   นำเสนอเมื่อ 17 / ก.ย. / 2563
 
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 63
นายกล่ำ หาโกสีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179 คณะครู และนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ภายใต้แนวคิด วิทยาศาสตร์ไทยก้าวไกล จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   นำเสนอเมื่อ 17 / ก.ย. / 2563
 
นิเทศติตาม ร.ร.คุณภาพประจำตำบล
นนี้ 14 สิงหาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179 ขอขอบคุณ ศน.บุญตา ศรีวรวิบูลย์ ศน.อัญชลิ โคตรตา จากสพป.สระแก้วเขต1 ที่มานิเทศ ติดตาม โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล   นำเสนอเมื่อ 17 / ก.ย. / 2563
 
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปีพุทธศักราช 2563
นายกล่ำ หาโกสีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วม พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปีพุทธศักราช 2563   นำเสนอเมื่อ 17 / ก.ย. / 2563
 
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม
นายกล่ำ หาโกสีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน กล่าวถวายราชสดุดีและนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง   นำเสนอเมื่อ 17 / ก.ย. / 2563
 
เลือกตั้งประธานนักเรียน 63
โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563   นำเสนอเมื่อ 17 / ก.ย. / 2563
 
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
นายกล่ำ หาโกสีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 และตัวแทนข้าราชการครู ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563   นำเสนอเมื่อ 17 / ก.ย. / 2563
 
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
นายกล่ำ หาโกสีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา จิตอาสาและนักเรียน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ   นำเสนอเมื่อ 17 / ก.ย. / 2563
 
โครงการครู 5 นาที
พ.ต.ต.ภาณุพงศ์ ศรีขันแก้ว สว.อก.สภ.วังน้ำเย็น ทนท.จราจร พร้อมสายตรวจจราจร ให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายจราจร การขับขี่ปลอดภัย ตามโครงการครู 5 นาที   นำเสนอเมื่อ 17 / ก.ย. / 2563
 
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563
นายกล่ำ หาโกสีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 เป็นประธานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563   นำเสนอเมื่อ 17 / ก.ย. / 2563
 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ครู คศ.2
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการ นางสาวนฏกร จินตนา ตำแหน่ง ครู โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179   นำเสนอเมื่อ 17 / ก.ย. / 2563

กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>


.
l สถิติการใช้งาน l


เริ่มใช้งานเมื่อวันที่ 5/01/2560
WebSite:: https://awm179.ac.th

ระบบเว็บโรงเรียน ฟรีเว็บโรงเรียน หรือเว็บโรงเรียนถูกที่สุด-
Tel :: 0๐๐๐๐๐๐๐๐๐
School E-Mail  ::picassoshop2005@hotmail.com

Webmaster Zone!
• เจ้าหน้าที่จัดการระบบ
• เข้าเช็ค Obec Mail
• Team ! Help Online Support
เว็บโรงเรียน ออกแบบเว็บโรงเรียน
เว็บครู ครู ข่าวการศึกษา การศึกษา วิทยฐานะ