[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
นายกล่ำ หาโกสีย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
นางดารุณี  กำจัดภัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 

 
+++ กลุ่มงานบริหารบุคคล+++
 
     7.แบบประเมินวิทยะฐานะ แบบใหม่ ว.21
        7.1.แบบคำขอ
 
 

 


ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าหมาย
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลบุคลากร
กรรมการสถานศึกษา
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

<< พฤษภาคม 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 

 
 

สารสนเทศโรงเรียน >> กรรมการสถานศึกษา

กรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  .. 2559โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179

ที่

ชื่อชื่อสกุล

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

นายสิทธิโชค  ประทุมสูตร

นายสุวิทย์  ทองหาร

นางดารุณี  กำจัดภัย

นายธีรพล  ดีผาย

นายวันชัย  นารีรักษ์

นางสัมฤทธิ์  ดีศรี

พระครูรัตนาวรรณาภรณ์

พระครูปริยัติธีรธรรม

นายประจวบ  แจ่มกระจ่าง

นายนิวัฒน์  วงษ์เสงี่ยม

นายต่วน  ท่าดี

นางทองหยาด  สุนาคราช

นายวิชาญ  เกษมภักดีพงษ์

นายแสวง คำภีระ

นายกล่ำ  หาโกสีย์

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้แทนผู้ปกครอง

ผู้แทนครู

ผู้แทนองค์กรชุมชน

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้แทนศิษย์เก่า

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สารสนเทศโรงเรียน5 อันดับล่าสุด

      การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 11 / ก.ย. / 2563
      กรรมการสถานศึกษา 27 / ม.ค. / 2556
      ข้อมูลบุคลากร 5 / พ.ย. / 2554
      ข้อมูลนักเรียน 5 / พ.ย. / 2554
      พันธกิจ เป้าหมาย 5 / พ.ย. / 2554


.